pár család terápia

A függőség köré szerveződött család 4 kapcsolódási módja

A függőség köré szerveződött család 4 kapcsolódási módja

"Így, hogy több mint 40 éve űzöm ezt az őrületes szakmát, meglepett a felismerés : többé nem hiszek az emberben mint egyénben. Nem létezik olyan ember, aki egyedülálló. Családjaink letöredezett, sodródó darabjaiként keringünk és kísérletezünk azzal, hogy éljük életünket. Miközben az élet teljes egészében - és a patológia teljes egészében - interperszonális, emberek közti kapcsolatként értelmezhető. Ha csak egyetlen ember belső pszichikai folyamataira fókuszálunk, azzal az élet oly mértékben leegyszerűsített képét alkotjuk meg, hogy azzal irreális mértékben egyszerűsítjük le az életet magát."¹

Ha függő van a családban, az minden családtagra valamint a család egészére is hatással van. Ez a hatás megjelenhet kötődési zavarokban, fejlődési problémákban, anyagi nehézségekben, érzelmi distresszben, és adott esetben bántalmazásokban. A függőség köré szerveződött családban felnövő gyermekek pedig nagyobb valószínűséggel válnak maguk is függővé és ez a minta transzgenerációsan ismétlődik.

A függőségnek tehát nem csak egyéni szinten van hatása. A család egészét és struktúráját tekintve is változásokat okoz. Minden család más, de az alább leírt négy kapcsolati mód valamelyike, esetleg mindegyike, gyakran jelenik meg a függő családokkal és párokkal végzett munkánk során. Az alábbiakban végigvesszük mely kapcsolati módok jellemzik leginkább a függőséggel küzdő családokat, és hogy e mintákkal kapcsolatban milyen változások felé haladunk a terápia során.

 

daniel-olah-pccgpvsohoo-unsplash.jpg

 1. összeolvadás:  összeolvadásnak nevezzük azt a kapcsolati mintát, amikor az egyéneknek nincs saját véleményük, csak közös („mi ezt úgy gondoljuk; kettest kapunk a földrajz dolgozatra”), nincsenek saját történeteik (minden program közös, nincsenek külön baráti találkozások), és befejezik a másik gondolatát, azaz - mindig tudják, hogy mi az és ezt a másik fél is megerősíti („akkor érzem magam biztonságban, ha tudom, mit gondol”). Olyan területen kérnek segítséget, amelyben maguk is kompetensek, betörnek egymás kompetencia-területére (hogyan kell jól teregetni vagy fogat mosni vagy a saját szülővel beszélni; cigi elkészítése, gyógyszer kiváltása, kikészítése, „zsebpénz” adása - hogy csak annyi legyen a másiknál, amennyi „kell” - esetleg a számlák elkérése). Nincs titokhoz való jog (telefonbeszélgetések végighallgatása, közös facebook oldal, információszerzés kerülőutakon). Ez a kapcsolódási mód egy nagyon fontos igényt próbálna kielégíteni, az érzelmi közelség megélését, ugyanakkor éppen az ellenkezőjét éri el. A kérdés: hogyan lehet megőrizni vagy megteremteni az érzelmi közelséget új módokon, egymás határait figyelembe véve és autonómiáját tisztelve, tiszta, jól látható határok megteremtésével.

jon-moore-bbavss4zqca-unsplash.jpg

 1. túlféltés:  A túlféltés fogyatékossá tesz szociális értelemben és a család mindegyik tagjának autonómiáját és a magáért való felelősségvállalását csorbítja. A túlféltés érték és akadály egyben. Az eredője érthető. A függőség egyik egyéni hatása, hogy a saját életért való felelősségvállalás egyre kevésbé jelenik meg a függő életében és ezzel párhuzamosan a felelősségvállalás feladata a család többi tagjára hárul. (Mi lesz vele nélkülem/nélkülünk? hajléktalan lesz, meghal, nem tud egyedül..., nem képes rá.) A túlféltés ellenpárja az autonómiaMinél inkább autonóm valaki, annál inkább tud meghitt kapcsolatokban részt venni. Ennek ellenkezője a stagnálást megerősítő szimbiózis.” Nem kérdőjelezhető meg az odafigyelés értéke, de a terápia során szükséges azt újraértelmezni, belefoglalva az individualitás védelmét. 

 belinda-fewings-1578391-unsplash.jpg

 1. konfliktuskerülés:  Az ülések során sokszor úgy tűnik, hogy a család vagy pár életében minden a legnagyobb rendben van, és ha a függőség nem létezne, akkor ez egy tökéletes kapcsolat lenne. Nincs min vitatkozni, nincsenek ellentétek (kivéve a függőség) a feszültség pedig folyamatosan ott dolgozik a mélyben, de nincs tere annak hogy ez megjelenjen. Nem beszélünk róla, mert nincs. Pontosabban: nem beszélünk róla, EZÉRT nincs (az ehhez kapcsolódó hiedelem az, hogy ha konfliktus alakul ki, akkor az eszkalálódik és a tehetetlenség és szégyen érztésével párosul). De a konfliktuskerülés nem harmónia. A konfliktus pedig nem kóros. A konfliktuskerülő magatartás egyfajta hárítás, amely különböző módokon teszi elfogadhatóvá azt, ami alapvetően elfogadhatatlan (borban az igazság, csak megissza a magáét, nagyapám is minden nap ivott, mégis jó ember volt). A felszínen lehetnek heves veszekedések, de ezek ugyanarra a fonalra vannak felfűzve, ismétlődőek és valójában konfliktuskerülő stratégiák, mivel a valódi problémát érintetlenül hagyják, a lehetséges megoldási módokat blokkolják. A konfliktuskerülés ellenpárja a konstruktív dialógus, amikor a valódi problémáról lehet beszélni. Amikor van elég belső biztonság ahhoz, hogy legyen saját meglátásom és véleményem és megpróbáljam megérteni a másik szintén érvényes meglátásait és véleményét. Amikor nem magányosan, a veszekedés takarója alól érzem a változatlanságot, tehetetlenséget és dühöt, hanem megpróbálunk közösen gondolkodni arról amin éppen átmegyünk és így alakítjuk ki a magányból a közös életünket.

 arisa-chattasa-3izsiq1w1mw-unsplash.jpg

 1. rigiditás:  A függő család olyan bezárkózó szerveződés, amely fokozott engedelmességet követel tagjaitól. Az egyének választási szabadsága lecsökken. A családok nem törékenyek. Éppen ellenkezőleg: nagyon is szívósak és erősek. Akinek van már terápiás tapasztalata megfigyelhette, hogy mennyire nehéz változást elérni. Egy alaphiedelem, hogy „mindenképp változásra van szükség, de úgy, hogy ne változzon semmi”. Ez a rigiditást erősítő hiedelem abból a félelemből táplálkozik, hogy ha bármi megváltozna a családban, az azonnal annak széteséséhez vezetne.
  Fontos, hogy ez éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a családi rendszer abban az élethelyzetben híján van a rugalmasságnak. A szermentesség elérésével jobban láthatóak lesznek a problémák. Sőt, mivel a családi rendszer szorosan a függőség köré szerveződött, a szermentesség erősíti a széttartó erőket, elveszik a kötőanyag, ami összeragasztotta a családot, ezért ez egy megterhelő és félelmetes időszak.
  A rigiditás miatt gyakori a válás és szétszakadt család (ha a függő szermentessé válik, az változás, amelyhez a családi rendszer nem képes alkalmazkodni, és rugalmasság híján széttörik. Továbbá, mivel az alapvető mintákat nem változtatták meg, később nagyon hasonló kapcsolatban találhatják magukat, és a bevésődött minták újra ismétlődnek, mivel egyrészt azok nem tudatosodtak, másrészt nem alakítottak ki másikat. A rigiditás nem feltétlenül jelent törékenységet. Megjelenhet úgy is, mint egy szivacs, amely bármely behatásra/változásra képes reagálni és visszanyeri eredeti formáját. A családi rendszer is képes hasonló módon működni és szinte bármely terápiás beavatkozás után visszanyeri eredeti formáját (amit szeretnének megváltoztatni) így óvja a család integritását. Ez a gyakorlatban a szerhasználat visszatérésében jelenik meg.
  Ezek a negatív kimenetelek nem szükségszerűek. Minden családban megvan az erő és a rugalmasság, ami a rigiditás ellenpárja. Ha a terápia során sikerül az erőforrásokra rálátást nyerni és tudatosítani hogy ez is a családi rendszer integráns része, akkor is, ha kevéssé látható, akkor ezt felhasználva el lehet indulni abba az irányba, ahol a változás nem okoz törést.

 

A függőség pár- és családterápiás formában történő kezelése kemény munkát követel a családtól. A függőség tünetei erősek és jellegzetesek, és azt az illúziót keltik, hogy a felmerülő problémák kizárólag egy emberhez köthetőek. Ő a hibás, neki kell változnia, ha nem fog szert használni, akkor minden rendben lesz.

Rendszerszemléletben nézve mindenkinek megvan a szerepe a tünet (a függőség) fenntartásában. Nem véletlenül következik be olyan sok visszaesés, amikor egy védett környezetből (kórház, rehab) hazatér a használó.

A hozzátartozók bevonása különösen nehéz és különösen fontos. A családi rendszer megváltoztatásához minden tagnak vállalnia érdemes a változás nehézségeit. A kutatások és a terápiás tapasztalataink is azt mutatják, hogy a befektetett munkának eredménye lesz. Az egyéni felépülési munkánál pedig hatásosabb a családterápiás megközelítés.

 

Források:

¹Whitaker, C. A., & Bumberry, W. M.: Dancing with the family: A symbolic-experiential approach. Brunner/Mazel,1988

Hamilton, N. Gregory:  Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban Animula, 1996

Minuchin, Salvador; Rosman, Bernice; Baker, Lester: Pszichoszomatikus családok Animula, 1995

Székely Ilona: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában, Animula, 2003

Anderson, Jared R. - Inviting Autonomy Back to the Table: The Importance of Autonomy for Healthy Relationship Functioning. Journal of Marital and Family Therapy 46(1) October 2019

Lander, Howsare, Byrne: The Impact of Substance Use Disorders on Families and Children: From Theory to Practice. Soc Work Public Health. 2013 ; 28(0): 194–205.

 

A függőség köré szerveződött család 4 kapcsolódási módja Tovább
Társfüggőség

Társfüggőség

A társfüggőség vagy kodependencia fogalma az alkoholizmussal küzdő családokkal végzett terápiák során fejlődött ki. Az ivás szükségképpen kihat az egész családra és a szétesés felé húzza a rendszert. A rendszer viszont egyensúlyra törekszik. Így az ivással párhuzamosan kialakul egyfajta ellensúly, ami a család összetartása felé húz, ez az ellensúly a társfüggő viselkedés.

Definíció szerint: „A kodependendens személynek problémái vannak a kontroll és a bizalom területein, függőség alakul ki más személyekkel kapcsolatban, retteg attól, hogy a számára fontos személy elhagyja őt. A kapcsolat fenntartása érdekében a személy partnere bármilyen, a számára negatív következményekkel járó viselkedését (pl. szenvedélybeteg viselkedést) tolerálja. Túlzott felelősséget érez másokkal kapcsolatban, ugyanakkor a saját érzéseit negligálja. Nehézségei vannak a konfliktuskezelésben, a szeretet adásában és elfogadásában.”¹

tfugg.jpg

A kapcsolatfüggőséghez két mítosz is hozzákapcsolódott az idők során. Az egyik az, hogy a kapcsolatfüggőség kizárólag olyan családoknál figyelhető meg, ahol az egyik tag alkoholizmusban vagy más függőségben szenved. A másik szerint a kapcsolatfüggőség szinte kizárólag nőknél figyelhető meg. Ezeket a hiedelmeket számos kutatás cáfolta. A kodependencia kialakulásához nem csak a függőség megtapasztalása vezethet, hanem a családban előforduló bármely mentális vagy fizikai megbetegedés, a nem tisztázott családi szerepek, az érzelemkifejezés gátoltsága, a családon belüli bántalmazás, általában a stresszorok túlzott jelenléte. Mindezekre egyfajta megoldási kísérletként jöhet létre a társfüggő viselkedés. Továbbá megfigyelték, hogy ha a szülők közül valaki társfüggő, az általa nyújtott minták mentén a későbbi generációknál is megjelenhet hasonló viselkedési minta.

A család összetett rendszer, meg lehet benne tapasztalni az összetartozást és azt is, milyen, önmagadnak lenni, akit a többiek elfogadnak (és meglátni, hogy minden tag egyéni és ezzel együtt elfogadható és szerethető). A társfüggőség kialakulásakor általában az egyén eltűnik a többiekben, nincs meg a belső biztonsága vagy feljogosítottsága arra, hogy önmaga legyen. Önértékelése nagyrészt másoktól függ, kívülről kell hogy kapjon megerősítést, különben az értéktelenség érzése uralja el az embert. Tehát a társfüggő egyfajta összeolvadtságban él, az egyedüllét halálos ellensége az egész lényének, egy fenyegető rém. Mindenképp szüksége van valakire, akivel meg tudja élni ezt az összeolvadást, akinek segíthet, akire figyelhet, akit kontrollálhat, hiszen nincs olyan mintája, amely azt mutatná meg, hogy saját magának hogyan tud segíteni, milyen magára figyelnie (a saját életét hogyan képes kontrollálni) és ezáltal nyeri azt az érzést, hogy ő valaki.

Ha a társfüggő talál egy függő társat, vele ezeket az igényeit teljesen ki tudja élni. A függőség krónikus, progresszív betegség, ami bizonyos idő elteltével súlyosan károsítja a függő testi, szociális és lelki egészségét, egyre gyengébbnek látszik, olyannak, akire egyre kevesebb felelősséget lehet rábízni és így egészítik ki egymást a társfüggő párjával. Olyan rendszert hoznak létre, ahol pl. az alkoholizmus és a társfüggőség tökéletesen kiegészíti egymást, és erősíti, egybeforrasztja a kapcsolatukat. Ugyanakkor ez a kapcsolat, bármilyen erős, nem egészséges, mindkettejüktől elveszi azt a lehetőséget, hogy irányítsák az életük. Ehelyett az összekapaszkodásuk csak sodródást eredményez.

A családi és párkapcsolat is egy rendszer, saját szabályokkal és szerepekkel. Az egészséges rendszer segíti a tagjait, hogy fejlődni tudjanak, megtartó és biztonságot adó; ugyanakkor erőforrást is biztosít a változáshoz.

A társfüggőség egyik legrombolóbb hiedelme, hogy csak a másikért lehet élni, csak a másikért érdemes élni. Belülről nézve kizárólag ez a működés a normális, az elfogadható és a megkívánt. Bármilyen megnyilvánulás, amely a saját jóllétet biztosítaná, csak a másikon való segítség által képzelhető el. Ha valaki saját magáért tesz valamit, az az önzés egy végletes megnyilvánulásaként fog megjelenni a társfüggő szemében. 

Hogyan jelenik meg ez a terápiák során?

A függőség köré szerveződő családi rendszer sajátos jellegzetességeket mutat, amelyben a szerhasználó és a társfüggő egyaránt szerepet kap. A szerhasználó állapota súlyosbodásával egyre inkább a család perifériájára szorul, egyre kevésbé vesz részt annak működtetéséből, egyre kevesebb felelősség hárul rá (inkább anya viszi a gyerekeket az iskolába, ő megy szülőire, ő vásárol be, ő fizeti a számlákat és ő kezeli a többi pénzügyet...), ez a saját életére vonatkozóan is megjelenik (a szerhasználó párja hívja fel a munkahelyet, hogy a férje beteg, ő keres orvost, pszichológust, akihez lehetne fordulni, hívja a rehabokat, hogy miként lehet bejutni, figyelmeztet, hogy mosakodni kellene...). Ez a működés az absztinencia elérésével nem változik feltétlenül. A kapcsolati leosztás úgy néz ki, hogy a társfüggő harcol a kontrollért (mert megélése szerint másképp teljesen szétesne az életük), ez az élet szinte minden területén megjelenik (kinek a szüleihez kell menni és mikor, nyaralunk-e és hol, mikor, milyen ruhákat kell viselni, hogyan kell beszélni az emberekkel, hogyan kell tanulni a gyerekkel, hogyan kell mosogatni, teregetni, érezni...). 

A szerhasználónak egyre kevesebb felelősség jut a saját életéből, a társfüggőnél hasonlóan alakul a helyzet. Annyira figyel a másikra, hogy a saját életére nem jut energiája, szinte feloldódik a másikban.

A felépüléshez érdemes önsegítő csoportokat és egyéni segítséget igénybe venni. Ezeken a fórumokon a szerfüggő van jelen, a betegségével, az érzelmei megélésével, az önreflektivitás fejlesztésével, tehát saját magával foglalkozik, ez a józanság alapja. Azzal együtt, hogy ő elkezd magával foglalkozni, a társfüggő hirtelen légüres térben találja magát. Már nem kell mindig figyelnie, nem kell neki gondoskodnia a másikról. Ez nehéz, mert ő a társa pátyolgatásával „anyagozott”. Most, hogy a függő elkezdte megtanulni, hogyan lehet gondot viselnie saját magára a társfüggő elvonási tüneteket él meg. A szemében a felépülésben lévő párja végletesen önzővé válik, hiszen már több időt tölt nélküle, egyedül megy gyűlésre, vagy pszichológushoz vagy mondjuk programot csinál a barátaival. A társfüggő szerint ez nem megengedhető, és a tehetetlenség, sértettség, magányosság, elhagyatottság érzéseit erősíti fel benne. Ezzel párhuzamosan úgy kezd viselkedni, hogy minden térjen vissza a régi mederbe, ami nem volt jó, de kiszámítható volt és ismerős. 

A párterápiákon a kliensek kapnak egy olyan fórumot, ahol meg tudják beszélni, min mennek át éppen most; és ha rálátásuk nyílik arra, hogy mindketten a függőség által irányítottan működtek, az közelebb viszi őket a változáshoz. Az olyan kapcsolathoz, amelyben mindketten meg tudják élni saját magukat is, és együtt is jól tudnak lenni. 

Az érett személyiség feltétele az érett párkapcsolatnak. Ehhez szükséges egyfajta egészséges nárcizmus. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kapcsolatot két egyenrangú ember alkotja, akik ismerik a saját igényeiket, és felelősséget vállalnak a saját életükért. Ez az alapja annak, hogy a közös életük, a kapcsolatuk egészségesen működjön. 

Minden függőségnek története van. Valamilyen események, hozott minták mentén alakult ki. A hibáztatás értelmetlen, esetleg mélyíteni tudja a problémákat. A társfüggők viselkedése sem tudatosan ártó, a felszínen segítő szándék vezérli azt. A terápiás tapasztalat azt mutatja, hogy bár a szándék nemes, a megvalósulása rendkívül romboló hatású. 

A társfüggőség felismerése azzal is együtt jár, hogy el kell vetni az életük egy addig feltétlenül igaznak hitt vezérfonalát: a függő a hibás, a gyenge, az alkalmatlan és nekem kell segíteni. A munka folyamán ezt a hiedelmet a párok felcserélik arra, hogy a társfüggőség ok és okozat egyben, ahogy a szerfüggőség is, továbbá elsősorban mindenki a saját életéért felel, mert ez a felnőttség, egyik legfontosabb jellemzője és az érett párkapcsolatok alapja. 

tfugg2.jpg

Ahogy a függőség köré szerveződött kapcsolatnak van története, aminek mentén tudták élni az életük, úgy az egészséges kapcsolatnak is van története; ezt a terápia során lehet megalkotni. Ez kemény munka egy közös célért, kilépés az ismeretlenbe, a bizonytalanságba, hiszen amit eddig építettek, nem eredményezett jó kapcsolatot. Ezzel együtt, ahogy eddig éltek nem esszenciálisan rossz, és a kialakulásáért nem érdemes hibást keresni. Az eddigi történetnek nagyon fontos tanulságai vannak a jelenre vonatkozóan, ezen tanulságok segítik a párokat a változásban. A függőség köré szerveződött kapcsolatokat nem ők irányították, inkább sodródtak bennük. A terápia folyamán a párok birtokba veszik és tudatosan formálják a kapcsolatukat.

Források:

¹Petke Zsolt, Tremkó Mariann (szerk) - Felépülés a függőségből: szerencsejáték és szerhasználat.
Medicina, 2018.

Cullen, J. & Carr, A. (1999). Co-dependency: An empirical study from a systemic
perspective. Contemporary Family Therapy, 21, 505-526.

Marina Milushyna - Foreign studies of the codependency phenomenon. Humanities and Social Sciences vol. XX, 22 (2/2015), pp. 51- 61

Társfüggőség Tovább
"Én is pofonból tanultam"

"Én is pofonból tanultam"

a verés mint mérgező minta

- Egyszerűen nem bírunk vele! Folyamatosan szájal, mindent jobban tud mindenkinél, ha idejönne egy NASA mérnök és beszélne a rakétákról, őt is lehülyézné, szerinte ahhoz is jobban ért. Végül annyira ideges lettem, hogy adtam neki egy pofont. Apám is így intézte el, és meg is tanultam, mi a rend és a tisztelet.

- És utána tisztelettudóbb lett!

- Nem! Épp ellenkezőleg! Egyszerűen nem bírunk vele…

shh.jpg

Nem újdonság, hogy az embernek vannak kötelességei. A szülőknek kötelességük gondoskodni a gyermekükről. A gyermeknek pedig kutya kötelessége provokálni őket. Hogy hogyan történik ez, az más kérdés.

A gyerekek és a kamaszok provokatív viselkedése legtöbbször egy „rosszaságként” jelenik meg a szülők előtt, egy olyan dolognak, amelyet meg kell szüntetni. A terápiás tapasztalat azt mutatja, hogy a provokáció (szemtelenség, falcolás, droghasználat, nem tanulás…) nem céltalan. Mindig van egy első blikkre nem látható célja és üzenete.

A célja paradox jelleget mutat. A gyerekek viselkedésükkel erősen provokálják a szülőket. Nem megtervezve, tudatosan teszik ezt, de állhatatosan. A szülők ennek a gyerekek viselkedése mentén inkompetensnek és következetlennek mutatkoznak.

Általában a gyermek tudattalan provokációjának célja, hogy legyen egy tiszta határokat szabó szülői viselkedés. Minden emberi kapcsolatban, így a családban is van hierarchia, amelynek a tetején nem lehet a gyerek, mert még nem kész rá, hogy felvállalja ezt a feladatot. Ha mégis rá hárul, az bizonytalanságot gerjeszt a gyerekben. Márpedig a gyerekek mindenek felett biztonságra vágynak, és ha ez nincs meg, azt provokációval kommunikálják.

A gyermek kényszeríti a szülőket, hogy kényszerítsék őt a helyes irányba. 

Az üzenete pedig, hogy változásra van szükség a családi rendszerben. Így a provokáció nem csupán egy elítélendő cselekvés, hanem egy szükséges lépés a változáshoz és a személyiség fejlődéséhez. A provokációk fennmaradnak egészen addig, amíg a szülők viselkedése nem változik meg. A provokatív viselkedést gyakran egy zavarnak gondolják, amelyet büntetni kell, ez azonban csak súlyosbítja azt. Ha a szülők képessé válnak annak elfogadására, hogy a gyermek viselkedését alapvetően pozitív üzenetként lássák, az elősegíti, hogy bevonódjanak a változás folyamatába.

De az erőszakos megoldás egyenlő a további provokáció bátorításával. Természetesen nem arról van szó, hogy a szülőknek mindent el kell tűrni. Változásra van szükség, de nem mindegy, hogy milyenre.

A verés régebben bevett büntetési forma volt. Otthon is, az iskolában is. Most más időket élünk, de átmeneti időket, és a szülői generáció még ebben nőtt fel, ezt a mintát látta maga előtt megoldásként.

Egy terápiába járó család mesélte el, hogy három gyerekük volt. Az első kettőt a korszellemnek megfelelő mértékben verték. A harmadik, késői gyereket pedig egyáltalán nem. Most visszatekintve, hogy a szülők a hetvenedik életévükhöz közelednek, úgy látják, hogy a gyerekek úgyis olyanok lettek, amilyenek. Mégpedig a veréstől függetlenül. A szülői oldalon azonban nyomokat hagyott a viselkedésük. Az első két gyerekkel szemben lelkiismeret furdalásuk van, a harmadikkal kapcsolatban nem kell ezt érezniük.

Nyilván a gyerekekben is nyomokat hagyott a verés, ez nem is vita tárgya. Érdemes azonban más perspektívából is megnézni ezt.

Terápia során bátorítjuk a klienseket arra, ugorjanak az időben és vizsgálják meg, milyen emlékeket szeretnének megőrizni a kamaszkor sokszor szenvedélyes és provokációkkal tarkított időszakáról. Idősebb korban egyre több időt töltünk az emlékek között és nem mindegy mire lehet majd emlékezni, ezt pedig a mostani viselkedésükkel határozzák meg.

A verés sok esetben a tehetetlenség megnyilvánulása és a provokáció megoldására tett kísérlet. Sajnos megoldás helyett újabb és újabb problémákat okoz a gyermekben és a szülőkben egyaránt. Közösen gondolkodva, a provokatív viselkedés valódi üzenetét felfejtve és arra megoldási stratégiákat gyűjtve a családtagok közelebb kerülnek egymáshoz a verés pedig nem lesz megoldási mód többé.

egy.jpg

Források:

John Byng-Hall: Munkám családi szkriptekkel. 2006 Animula Kiadó 

Túry F, Szalai T, Szumska I. Compulsory treatment in eating disorders: Control, provocation, and the coercion paradox. J. Clin. Psychol. 2019;75:1444–1454.

"Én is pofonból tanultam" Tovább
A szerelem csak a kezdet

A szerelem csak a kezdet

A párkapcsolat szakaszai

Természetesnek tűnik, hogy az embernek van életciklusa (csecsemőkortól öregkorig) és ez alapvetően meghatározza az életét. Az életciklus mindegyik szakaszához különböző feladatok, kihívások és lehetőségek tartoznak. De nem csak az egyénnek, hanem a családnak és a párkapcsolatnak is van életciklusa, ez a fejlődés velejárója. A jól működő kapcsolat egyszerre ad biztonságot, állandóságot és ugyanakkor keretet a változásra. Minden szakasz egyben szakítópróba. Ha nem ismered meg, akkor csak sodródni fogsz a kapcsolat változásaival. Ha tudatosítod, megismered, akkor képes leszel gondozni, alakítani. A párkapcsolat életciklusa négy szakaszra osztható: szimbiózis, differenciáció, gyakorlás és újraközeledés, ezeket nézzük meg kissé részletesebben.

Szimbiózis

A párkapcsolatokban a szimbiózis a nagybetűs szerelem időszaka. Napjainkban egyfajta szerelmi fétisben is élünk, ezért ezt a szerelmet (a társadalmi elvárások mentén) minden párkapcsolatban mindig érezni kell. Régebben nem volt ilyen egyértelmű, mint most, hogy a szerelem valami vágyott és fantasztikus dolog. Az 1500-as években Montaigne a szerelmet egy csúnya betegségnek gondolta, amely azonban (a tapasztalatok alapján) gyógyítható és az ő idejében a házasságot alkalmazták a szerelem gyógyírjaként. Tehát a szerelem instabil állapot, mely nemigen éli túl a párok stabilitását.

Pszichiátriai szempontból a szerelem: normális megszállottsági szindróma. Szerelembe esni őrültség. Nincs rá kezelési mód. De nem is kell, mert spontán gyógyul. De ez valódi őrültség. A realitással való kapcsolat elvesztése. Valami különlegeset találni, megkapni és rájönni, hogy az nem is volt különleges. Szerelmesnek lenni: egy sor illúziót alkotni a szerelemről, önmagunkról vagy arról a személyről, akibe szerelmesek vagyunk. Illuzórikus és kérészéletű. A szerelem lényegéhez tartozik, hogy örökké akar szeretni, igazi természetéhez pedig, hogy csak egy darabig szeret.

Kissé szárazabban: intenzív, szenvedélyes, romantikus érzés, kedvesünk iránti kizárólagos törődés, intenzív vágy a jelenlétére, heves aggódás az állandó kölcsönösségért. Katekolaminok-norepinephrin, dopamin mintázatai jellemzik, időtartama: hetek-hónapok- maximum három év.

Tehát ez olyan őrület, amire párkapcsolatot szoktunk alapozni. A szerelemben érzelmileg feltankolhatunk, hogy legyen üzemanyagunk a kapcsolat későbbi részére. 

fabrizio-verrecchia-195644-unsplash.jpg

Differenciáció

Amíg a szimbiózisban szinte egybeforrt egységet alkottunk, most (a kapcsolat fejlődésével) új feladatunk lesz: a saját határok újrarendezése, az ellentétek vitája, a másik reálisabb képének befogadása, és annak elviselése, hogy a másik is reálisabb képet alkot rólam. A szimbiózis annak az ideje, hogy megtaláljuk egymást, a differenciáció ideje arra való, hogy megtaláljam saját magam a kapcsolaton belül. Ez a popszerelem vége, amikor a valóság utoléri a kapcsolatot, a rózsaszín szemüveg átlátszóvá fakul.

Ez veszteségélmény – a szenvedély alábbhagy illetve társadalmi elvárásoknak nem felelünk meg (csak az a jó párkapcsolat, ahol szerelemből vannak együtt, mi pedig nem vagyunk ilyen normálisak…).

A szimbiózis szikrázó szalmalángjától indulva a differenciációnál érkezünk meg a kötődéshez, amely a sötétben nő, csendesen, láthatatlanul, észrevehetetlenül, lassan, mint a gyökerek. Mégis ez az amiben meg tud kapaszkodni a felnőtt párkapcsolat, ez a gyökérből táplálkozik, ez segíti, hogy meg tudjon kapaszkodni a viharok során. Ehhez a szalmaláng kevés, a meg nem gyökeresedett kapcsolat pedig gyenge. A palánta nem állja ki a viharokat.

Valós különbségeink felszínre kerülnek és érdemes kialakítani a közös szabályainkat (eddig csak saját egyéni szabályaink voltak, utána eltűntek a szabályok - az egybeolvadásban, most van lehetőség az igazi egyeztetésre, megnézni, be tudunk-e rendezkedni a jövőre). Ideje meghatározhatatlan, de inkább hónapokban mint években mérhető.

Másfelől nyereség is. A szeretet néha se nem hiány, se összeolvadás, hanem közösség, összetartozás, hűség. A szenvedély helyett élvezetté, gyöngédséggé, hálává, tisztánlátássá, bizalommá, boldogsággá alakítják együttlétünket. Csakhogy ez a nyereség nem olyan csillogó, mint az eddigi illúziók. A jutalom, amit kapunk elsősorban belülről és a párunk felől érkezhet.

Ez még midig a kapcsolat építése. A keretek megrajzolása. A következő szakaszban már aktívan használni fogjuk, amit felépítettünk.

differenciacio.jpg

Gyakorlás

A leghosszabb szakasz, évtizedekig benne lehetünk. Általában kevesebb szexualitást tartalmaz, de a veszteség miatti aggódás legintenzívebb formáit ébresztheti fel. A másiktól független aktivitások előtérbe kerülnek. Megjönnek a gyerekek. Dolgozni kell. Karriert építeni. A belső életünkre kevesebb idő és energia jut.

A szimbiózis annak az ideje, hogy megtaláljuk egymást, a differenciáció ideje arra való, hogy megtaláljam saját magam a kapcsolaton belül. A gyakorlásban elég fejlett lesz a kapcsolat, hogy új kihívásokkal is elbírjon, ez általában a gyerekek személyében jelenik meg.

A kapcsolatunk túllép önmagán és egy új életre fókuszál. A család az elsődleges szeretet forrása, szükségszerűen itt szerezhetünk tapasztalatokat erről az érzésről. Általában az itt gyakorolt mintáinkat kapják és tanulják meg a gyerekek. A szerelem emléke a szívünk szerint választott szövetség érzésévé változik.

gyak.jpg

Újraközeledés

A gyerekek kirepültek, mi itt maradtunk. De kik is vagyunk mi egymásnak? A szerelemben találkoztunk, aztán megküzdöttünk a szülőséggel és az élet egyéb kihívásaival, van közös x évünk, de most új szakaszhoz érkeztünk. Mihez kezdjünk kettőnkkel?

A szimbiózis annak az ideje, hogy megtaláljuk egymást, a differenciáció ideje arra való, hogy megtaláljam saját magam a kapcsolaton belül. A gyakorlásban elég fejlett lesz a kapcsolat, hogy kifelé fordulva új kihívásokkal is elbírjon. Az újraközeledés a kapcsolat intimitásának és érzelmi tartalékainak keresése.

ujrakozeledes.jpg

Források:

Hamilton, N. Gregory: Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, 1996.

André Compte-Sponville. Kis könyv nagy erényekről. Osiris, 2005.

A szerelem csak a kezdet Tovább
A hat leggyakoribb válóok

A hat leggyakoribb válóok

Egyszer megkérdezték Szókratésztól, hogy mi a helyesebb; megházasodni vagy nem megházasodni? Ő pedig lényeglátóan válaszolt: bármelyiket teszed, megbánod.

A helyzet azóta sem változott, a fontos kérdések velünk maradtak: legyen párom? legyünk mi egy pár? házasodjuk össze? váljunk el? melyik döntés lehet a helyesebb? Mindegyik döntés más útirányt határoz meg és rengeteg körülöttük a bizonytalanság, az egymásnak ellentmondó vágyak és érzelmek. Hasonló esetben mindenki fő vágya egy kis biztos pont lenne, ami segít a realitás talaján állva eligazodni ebben segít ha arra gondolunk, bárhogy döntünk, biztosan lesznek olyan időszakok amikor tiszta szívből megbánjuk a döntésünket. Minden kapcsolatban vannak olyan időszakok, amikor a falra tudnánk mászni életünk párja puszta jelenlététől is. A hullámvölgyek mindenképp megjelennek, a kérdés az, van-e elég erőforrásunk kijönni belőle vagy a nehéz idők a kapcsolat végét hozzák magukkal.

Az utolsó csepp

A gond és a feszültség csak gyűlik és gyűlik, de nem a végtelenségig. Egyszer minden edény túlcsordul és az utolsó csepp néha nem is a legnagyobb. Az utolsó cseppnek története van, hogyan alakult úgy, hogy az lett az utolsó, előtte mennyit gyűjtött a pár? A gyűjtögetés lehet egyfajta párkapcsolati minta megnyilvánulása (a feszültséget gyűjteni kell, gyűjteni... nem örökké, de az utolsó cseppig. Akkor szakítás; majd másik kapcsolat, ahol a feszültséget kell gyűjteni, gyűjteni... aztán szakadás, új kapcsolat… Nekem sosincs szerencsém a pasikkal/nőkkel!) Megnyugtatásképp érdemes megemlíteni, hogy ha az utolsó csepp után is együtt maradnak és ez a minta állandósul, az rengeteg frusztrációt és tehetetlenséget okoz. A kapcsolat kívülről él, belülről halott. Az utolsó csepp végpont és kezdőpont egyben; a kapcsolat teherbíró képességének végpontja és (jobb esetben) a változás kezdőpontja.

csepp2.jpg

Nagyjából minden második házasságnak válás lesz a vége. Nagyjából minden második házasság élethosszig kitart. A válás érzelmileg (és esetleg anyagilag, fizikailag, szociálisan…) az egyik legmegterhelőbb élethelyzet. Az elváltak általában több káros stresszt élnek át, gyakrabban használnak drogokat, gyakrabban depressziósak, általában rosszabb egészségi állapotúak. 

A válás leggyakoribb okai:

 • elköteleződés csökkenése és eltávolodás
 • hűtlenség
 • túl sok konfliktus és veszekedés
 • pénzügyi problémák
 • szerhasználat
 • családon belüli erőszak 

Ezen jelenségek közül többel nagy valószínűséggel találkozni fog minden pár a kapcsolatuk során. Kikerülni bajosan lehet őket, megoldani annál inkább. Egyik megoldási mód a hallgatás, halogatás. Ez egyfajta különös gyűjtőszenvedélyt feltételez a párral kapcsolatban: ha már van egy gondunk és eleget várunk, szinte biztos, hogy csatlakozni fog hozzá egy másik; ők ketten pedig hajlamosak meghívni a többieket is. Sajnos közben a kapcsolat egyre gyengül, szárad, halódik.

szek2.jpg

Ki a hibás?

A párkapcsolatban az egyik legjobb dolog, hogy meg lehet osztani az élet dolgait valaki mással, lehet számítani arra hogy figyel rám, ad nekem és én is neki. Ez jó és rossz időszakokra egyaránt igaz. A problémák kiéleződésekor különösen nagy belső igény mutatkozik a párokban arra, hogy valami nagyon fontos dolgot tudjanak adni a másiknak, ez a felelősség: te vagy a hibás. Érdekes, hogy a partnered pontosan ugyanígy látja: a másik a hibás. A „hibás” szerepkör és a hozzá tartozó felelősség jóleső érzése mellett még egy fontos dolgot adnak egymásnak, ez pedig a munka. Ha te vagy a hibás, akkor neked kell viselned a felelősséget és neked kell keményebben tenni a kapcsolatért. Van, hogy annyit adunk a másiknak, hogy mi szinte nincstelenekké válunk. Nem jó ekkora ínségben élni, illik az értékeinkből valamennyit megtartanunk magunknak. Ha a kapcsolatban ketten vannak, akkor praktikus, hogy a jó dolgok (mint a felelősség és a kapcsolatért végzett munka) megoszlik a felek között akkor is, ha erősen vágyakozunk arra, hogy ezt csak egy emberé legyen. 

Mit lehet tenni?

Ok, gondok vannak és lesznek, de én mit tehetek? Ismerd meg a kapcsolatodat! A kapcsolatok jellegét mindig a két ember kölcsönhatása, nem pedig a két egyén egymagában adja. A kapcsolatotoknak van története, amelyből kirajzolódnak a viselkedési forgatókönyveitek, a közös tapasztalatotok, milyen amikor jól vagytok és milyen amikor hullámvölgyben álltok. Ezek a történetek a megismerésük által kijelölik az utat a problémához és a megoldáshoz is, a tudatosítás által. 

Például ha az utolsó csepp a szerhasználat lett, annak is van előtörténete, amíg normálisból problémává vált. A kapcsolati önismeret, a családi minták és meghatározottságok, esetleg örökölt hajlamok, az ezekhez tapadó történetek (volt-e függő, ha igen mit csinált és hogyan, felépült-e vagy sem, hogyan?) a probléma jobb megismerését segítik és a lehetséges megoldási módokról is sokat üzennek.  

A történet megléte nem elég, érdemes tudatosan megvizsgálni azt, hogy milyen tanulságai vannak a közös jövőtöket illetően. És mi lehet a kapcsolatotok célja, amit meg szeretnének valósítani? Érdemes időt szánni arra, hogy megbeszéljétek, kinek milyen elképzelései és hiedelmei kapcsolódnak a házassághoz? És hogy lehet ezt összefércelni? Érdemes megismerkedni a házasság életciklusával, fejlődésével és az ezekkel együtt járó normatív krízisekkel (a felsorolásból láthattuk, hogy mindegyik fő válóok hasonló krízisre vezethető vissza). Hogyan éreztek a szülőséggel kapcsolatban? Milyen közös szabályokat hoztok az együttélésben? Mi jelzi, hogy segítséget kell kérnetek? És hogyan válik a kölcsönhatásotok problémává? Ki lesz a hibás? Mikor érdemes együtt segítséget kérni? 

Az egyik legjobb prevenciós megoldás a kommunikáció, a közös végiggondolása annak, ezidáig meddig értetek el és merre szeretnétek tovább menni. Ez nem mindig könnyű, lehet olyan érzésetek, hogy természetesen már mindent tudtok a másikról, az évek múlásával ez oda vezethet, hogy a kommunikáció akadozni fog vagy szinte megszűnik, végül az válik természetessé, hogy nem tudtok egymásról semmit. 

A kapcsolati önismeret megszerzése munka. Valószínű, hogy nem kell mindenkinek gondot fordítani erre, néhány kapcsolat ezek nélkül is létezik. Ebben az esetben a pár közösen úgy dönt, vállalják azt, hogy nagyobb valószínűséggel az utolsó csepp után keresnek külső segítséget (vagy akkor sem). Nagyjából minden második házasságnak válás lesz a vége. Nagyjából minden második házasság élethosszig kitart. 

 vizben.jpg

Források:

Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. (2013). Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: Implications for improving relationship education. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 2(2), 131-145.

Cohen, O., Finzi-Dottan, R. (2012). Reasons for Divorce and Mental Health Following the Breakup. Journal of Divorce & Remarriage 53(8):581-601.

A hat leggyakoribb válóok Tovább
Kötődés felnőtt korban - a párkapcsolatok közös nyelve

Kötődés felnőtt korban - a párkapcsolatok közös nyelve

Kötődés által világosan

Amikor segítségért fordulnak hozzánk a párok, hoznak egy problémát. Ez sok formában megjelenhet az életükben, de elsősorban azért válhat problémává, mert nem érthető. Történik velünk valami amely alapvető hatással van a kettősünkre, a problémák súlyosak és homályosak. Miért van ez? Miért viselkedik így? Miért nem ért meg engem? Mi is a baj kettőnkkel?  

1.jpg

A probléma, illetve az egész kapcsolat jobb megértéséhez érdemes más perspektívából is rátekinteni a pár életére és azt kötődési nézőpontból is megvizsgálni. Ugyanis kötődési mintáink nagyban befolyásolják, hogyan érzünk és hogyan viselkedünk.

A kötődési viselkedést a stressz aktiválja. Ha az embert stressz éri, szeretné biztonságban érezni magát. Kisgyerekkorban tanultuk meg, hogyan tudunk biztonsághoz jutni. Ha valamilyen vészhelyzetet érzékelünk, akkor ez a régen megtanult módszer lesz az automatikus viselkedésünk. Ezért különösen fontos megismerni a kötődési mintákat, mert eligazít a saját viselkedésünkkel kapcsolatban és eligazít a másik viselkedésével kapcsoltban. A megismeréssel és annak tudatosításával a párok közelebb kerülhetnek egymáshoz, nem a saját igényeiket vetítik a másikra, hanem megtanulnak odafigyelve a másikra hangolódni, hogy biztonságot tudjanak adni, ha arra a másiknak szüksége van.

A helyzet érdekessége, hogy mindig a saját mintázatunk tűnik normálisnak. A pároknak nagy meglepetéseket tartogathat (általában az összeköltözéskor), ha a másiknak nem az a normális, mint nekem. Például amikor beteg vagyok, magányra vágyom és magamon kívül mindenki fáraszt („ez a normális”). A párom pedig épp ellenkezőleg, nagyon nem szeretne egyedül maradni és úgy gyógyulni, neki még több közelségre lenne igénye ahhoz, hogy jobban legyen. Ha én hagyom, hogy egyedül legyen, mert a saját tapasztalataim szerint az a helyes magatartás, ő a segítő szándékú viselkedésemet épp ellenkezőleg kódolja: „itt vagyok a bajban és magamra hagytak engem!”

A kapcsolatokban alapvető egy közös nyelv kialakítása, ahogy a fentebbi példából látjuk, sokszor egy viselkedés teljesen mást jelent a pár tagjai számára. A kötődési minták megismerése és ezáltal a másik jobb megismerése a megfelelően működő párkapcsolat alapja, ami által mélyebb, jobban működő kapcsolat kialakítására van lehetőségünk.

Szülőktől párokig

A kötődési mintázatok folytonossága nem csak egyénen belül, de családi szinten is megfigyelhető. A biztonságosan kötődő szülők gyermekei nagy valószínűséggel (75%) hasonló kötődési mintázatot fognak mutatni. Ezt nevezték intergenerációs átadásnak: a szülő kora gyermekkori tapasztalatai azok, amik kötődési mintázattá formálódnak, ami erősen meghatározza a szülői viselkedésüket, ami a csecsemő kötődési tapasztalatává válik.

intergen.jpg

A kötődési mintázatok fennmaradnak az idő folyamán, és felnőttkorban is hatással vannak az egyén viselkedésére. A változás a kötődési személy kilétében, nem pedig a kötődés funkciójában (biztonságérzetet nyújt, és az exploráló viselkedés alapja) következik be.

Felnőttkorban nem tűnik el a szülők felé irányuló kötődés, az többé-kevésbé változatlan formában fennmarad, ugyanakkor a szülői kötődés mellé társul a párkapcsolati kötődés. A gyermekkori és a felnőtt kötődés mintázatai nagyfokú egyezést mutatnak. Csecsemőknél 62% volt a biztonságos kötődésű, 23% elkerülő, 15% ambivalens. Felnőtteknél 56% biztonságos, 24% elkerülő és 20% ambivalensek mintázatot mutatott.

Ezen felül a különböző kötődési mintázatokkal rendelkezők párkapcsolati minőségéről is adatokkal szolgáltak. A felnőttkori kötődés stílusa meghatározza, hogy az ember miként vélekedik a kapcsolatairól.

A biztosan kötődők boldog, tartós, valós érzelmeken alapuló kapcsolatokról számolnak be, azt pozitívnak látták és reálisabban is értékelték. Általánosságban ők azok, akik a leginkább elégedettek a kapcsolataikkal és ők a legkevésbé magányosak. A biztonságosan kötődőkre az alacsony elkerülés és az alacsony szorongás jellemző, tehát a másokról és az önmagáról alkotott modell is pozitív képet mutat. Jól kezeli az intimitást, érzelemtelibb, melegebb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat alakít ki, nagyfokú önbizalom jellemzi. 

Az elkerülők kevésbé tudják elfogadni a partnerük hibáit, és nem hisznek a szerelem tartósságában (és általában a romantikus szerelem létében), gyakrabban voltak féltékenyek, ritkábban lettek szerelmesek. Az elkerülőkre magas elkerülés és alacsony szorongás jellemző, tehát a másokról alkotott képe negatív és az önmagáról alkotott kép pozitív képet mutat. Ez a csoport rendelkezik a legnagyobb önbizalommal, ugyanakkor őket jellemzi legkevésbé az expresszivista érzelemi kifejezésmód, ők sírnak a legritkábban és kapcsolataikat kevéssé jellemzi a melegség.

Az ambivalensek könnyen esnek szerelembe, de jellemzően nem tudják tartóssá tenni a kapcsolataikat, a túlzott belevonódottság és szexuális vágy, valamint az érzelmi hullámzások jellemzik, illetve az alacsony elkerülés és magas szorongás figyelhető meg náluk, másokról alkotott képük pozitív, önmagukról alkotott képük inkább negatív. Rájuk jellemző leginkább a gazdag érzelemkifejezés, ők sírnak leggyakrabban (és mások jelenlétében), ők használják leginkább a másikat biztos bázisnak (nekik van a legnagyobb szükségük rá, illetve ennek kinyilvánítására), ők szeretnek leginkább gondoskodni a másikról. Továbbá könnyen tudnak kialakítani párkapcsolatokat, de a kapcsolati egyensúly megtartása nehézséget jelent.

A mintázatok a szülőkapcsolatra is hatással vannak. A biztonságosan kötődők csoportja tartotta a legmeghittebbnek és közelibbnek a szülőkkel való kapcsolatát, az ambivalensek apjukat kevéssé tartották igazságosnak, az elkerülők pedig anyjukat visszahúzódónak és érzelmileg sivárnak tartották.

 A különböző kötődési mintákkal rendelkezők a kapcsolatuk belső dinamikájában is különbségeket mutatnak. A gondoskodás nyújtása és a támasz keresése a biztonságosan kötődők kifejezett jellegzetessége. Szorongáskeltő helyzetben az ambivalensek mutatják a legnagyobb mértékű segítségkérő és segítségnyújtó viselkedést. A biztonságos kötődésűek nagymértékben igénylik társuk támaszát és közelségét, továbbá szívesen nyújtanak segítséget partnerüknek az adott szituációban, de ez a viselkedés nem csap át egy túlzó fokba. Az elkerülő mintázattal rendelkezőknél fordított tendenciát figyelhetünk meg. Minél inkább szorongáskeltő a szituáció, annál kisebb mértékben keresik a partnerük közelségét, továbbá a segítségnyújtó viselkedésük is visszafogottabb lesz. 

Egyáltalán nem mindegy ugyanakkor, hogy kik (milyen kötődési mintázattal rendelkezők) között jön létre a kapcsolat. Egy szorongó nő és egy elkerülő férfi közti párkapcsolat ugyanolyan stabil lehet, mint amilyen stabilitást egy biztonságosan kötődő pár tud nyújtani egymásnak. A kapcsolatok jellegét mindig a két ember kölcsönhatása, nem pedig a két egyén egymagában adja. A kölcsönhatásukat pedig nagyban alakítja, mint tudnak önmagukról, mit a másikról és mit a kapcsolatról. Ha a kölcsönösen érzett szeretet mentén dolgoznak azon, hogy megtanulják egymástól a kötődés megalapozta közös nyelvüket, akkor saját igényeik szerint alkothatnak egy olyan kapcsolatot, amelyben otthon érzik magukat. 

4ev.jpg

Forrás:

Mikulincer, M., Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: structure, dynamics, and change. The Guilford Press, New York.

Kirkpatrick, L. A., & Davis, K. E. (1994). Attachment style, gender, and relationship stability: A longitudinal analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 502–512. Eagle, 2007

Kötődés felnőtt korban - a párkapcsolatok közös nyelve Tovább
Mit tanítanak nekünk az oposszumok a kötődésről?

Mit tanítanak nekünk az oposszumok a kötődésről?

A kötődés fogalma és fontossága a legtöbbek számára ismerős. Főként szülőként találkozhatunk vele a kötődő nevelés és általában a gyermeknevelés kapcsán, de egyre többet lehet olvasni a párkapcsolatra vonatkozó alapvető hatásáról is. A hosszú távú kapcsolatokban újra és újra megjelennek krízisek, amik megterhelik mindkét felet. Különösen fontos, hogy ezekben a helyzetekben hogyan viselkedik a pár és hogyan próbálja megoldani vagy feldolgozni ezeket a nehéz helyzeteket, amelyekben a kötődési mintázatok sokkal kontúrosabban jelennek meg. Ezen minták megismerése segíti azt, hogy a kapcsolatban tudatosabban legyünk jelen és a felbukkanó krízis ne távolítsa a párt egymástól, ne gyengítse a kapcsolatot, hanem erősítse azt.

„A kötődés lehet bármely viselkedésforma, amelynek eredményeképpen a személy közelséget teremt vagy tart fenn valamely másik, világosan meghatározott egyénnel, aki érzékelhetően jobban képes boldogulni a világban. Ez akkor a legnyilvánvalóbb, mikor a személy ijedt, fáradt vagy beteg, és hogy megnyugodjék, vigasztalásra és gondoskodásra szorul.”

A kötődési rendszer célja a biztonság élményének átélése. Nem csak az embernek van szüksége arra, hogy biztonságban tudja magát. A természetben élni veszélyes, ha a kölyöknek nincs a közelében olyan, aki mellett biztonságban, védelemben tudja magát, sokkal nagyobb eséllyel fog elpusztulni, ezért alapvető fontosságú a védelemkereső viselkedés.
op1.jpg

(Biztonságos kötődés a gyakorlatban)

A kötődési személyt legfőképpen a rendelkezésre állás jellemzi, ami biztonságérzetet nyújt a hozzá tartozónak (és ez a záloga a túlélésnek is, főleg az olyan állatoknál, amelyek születésükkor még kevéssé képesek megvédeni magukat). 

Szemben azzal a felfogással, hogy a kötődés, illetve az anya-gyerek kapcsolatok kialakulásának és fennmaradásának elsődleges feltétele a táplálás; valójában a szülők érzelmi, óvó, gondviselő szerepe legalább olyan fontos, mint a tápláló szerep. A biztonság nem csak a fizikai, hanem érzelmi biztonságot is jelent.

A gyerekeknek szüleikkel való korábbi tapasztalatai összegződnek, majd formát kapnak, ezeket nevezik „belső munkamodelleknek”, amelyek később alapvetően befolyásolják a viselkedést. A kötődési rendszer tehát egy nyitott, bioszociális homeosztatikus szabályozó rendszer.

mother-gorilla-hugs-baby.jpg

A kötődési rendszer célja a biztonság élményének átélése; ez a legelső és legfontosabb célja az érzelmi élet szabályozásának. Egyikünk sem szüleik azzal a képességgel, hogy saját érzelmi reakcióit szabályozni tudja. Ezt tanulni kell, és jellemzően a szülőktől tanuljuk meg, tapasztalati úton. A belső munkamodellek alapozzák meg minden későbbi kapcsolat prototípusát. Ezek a modellek viszonylag stabilak maradnak egész életen át.

A kötődési viselkedés védelmet, illetve gondoskodást kereső oldalát kiegészíti a gondoskodást adó oldal, előbbit a gyengébb, segítségre szoruló, utóbbit a tapasztaltabb, segítséget nyújtani tudó egyének mutatják. A rendelkezésre állás és a gondoskodás megtapasztalása olyan biztos bázist nyújt, amely lehetővé teszi, hogy az egyén eltávolodjon a kötődési személyétől, és magabiztosan tudjon elindulni és felfedezni a világot amelyben él. Optimális feltételek meglétekor tehát a kötődés magabiztosságot ad a saját cselekvésre, ugyanakkor, ha az egyén veszélyhelyzetben van, szorong vagy fáradt, szüksége lesz a fizikai közelségre is.

A szülők viselkedése a kötődés kialakulásában alapvető, az első öt év eseményei pedig kiemelkedő fontosságúak. „A kötődési rendszer célja a biztonság élményének átélése; ez a legelső és legfontosabb célja az érzelmi élet szabályozásának. Ebben az értelemben számos mentális zavar kialakulásánál hátterében fölfedezhető, s következésképp a terápiás hozzáállás módszerét is meghatározza.”

grab.jpg

A kötődés mintázatai

A kötődés alapvető célja adott. De az eléréséhez több út vezethet, amelyeket kísérleti úton vizsgáltak. Az idegen helyzet teszt a csecsemőkori kötődési stílusokat, illetve az azt kialakító anyai viselkedést vizsgálja, továbbá a csecsemők kötődési biztonsága is meghatározható vele. A teszt során a szeparációra és az azt követő újraegyesülésre adott válaszreakciókat követik figyelemmel, ami három különböző kötődési mintázat rajzolódik ki:

 1. Biztonságos kötődés: ha az anya is velük van, akkor nyugodtan játszanak, idegen megjelenésekor nem mutatnak félelmet. Szeparációkor hevesen tiltakoznak, ha az anya visszatér, könnyen megnyugszanak. Adaptív stratégia a gyermek részéről. A közelségkeresés és az exploráció egyensúly jellemzi. Az anya biztos bázisként funkcionál, amit nem feltétlenül fizikai kontaktussal ér el, hanem nagyobbrészt szemkontaktus útján.
 2. Ambivalens: a gyermekek nem érzik biztonságban magukat, még anyjuk jelenlétében sem. Exploratív viselkedésük ennek megfelelően korlátozott. A szeparációra hevesen reagálnak, újraegyesüléskor ambivalensen viselkednek, kapaszkodnak az anyába, aztán ellökik maguktól, csak lassan tudnak megnyugodni.
 3. Elkerülő: nem keresik az anya közelségét, idegen megjelenésekor és szeparációkor sem mutatnak heves érzelmeket, nyugodtnak tűnnek. Ugyanakkor az elkerülő gyerekek sem élnek át kevesebb vagy kisebb intenzitású stresszt, csak a stressz külső megnyilvánulási jelei hiányoznak. Az idegenekkel szemben nagyobb bizalmat mutatnak, szeparáció után nem keresik anyjuk közelségét. A felderítő viselkedés alatt nem, vagy csak kis mértékben használják anyjukat biztos bázisként, a szemkontaktus keresése ritka.
 4. Dezorganizált: leginkább a szervezetlenség és a szétesettség jellemzi, a kötődési viselkedés nem tudja betölteni adaptív funkcióját, egymásnak ellentmondó viselkedési jellegzetességek jelennek meg. Hátterében állhat a szülői elhanyagolás, abúzus, illetve feldolgozatlan trauma, veszteség. A dezorganizált mintázattal rendelkező gyermekek számára a szülő nem csak a biztonságot reprezentálja, hanem a félelmet keltő viselkedést is, és ez okozhatja a megváltozott viszonyulási módot. Mivel a gyermek nem tudja bejósolni, hogy a szülő hogyan fog viselkedni, nem tudja megfelelően kialakítani a saját viselkedését sem.

A kötődés haszna - nem biztos, hogy csak a biztos jó

A kötődés evolúciósan meghatározott, a mintákra azonban erősen hatnak a kulturális jellegzetességek. A legtöbb országban a biztonságos kötődés a leggyakoribb (USA 57%, Uganda 57%, Kína 68%, Japán 68%). Ugyanakkor Izraelben az ambivalens, Németországban pedig az elkerülő minta a leggyakoribb (52%). Érdekes, hogy Japánban elkerülő kötődést egyáltalán nem találtak.

Közhiedelem, hogy csak a biztonságos kötődés a „jó”, a különböző minták különböző körülmények mellett lesznek adaptívak:

 1. A biztonságos kötődés leginkább akkor lehet megfelelő stratégia, ha a szülők számára elérhetőek a megfelelő erőforrások, amik szükségesek a felneveléshez, továbbá a szülők elég motiváltak, kis számú gyermeket vállalnak, de azok felnevelésébe nagy energiát képesek fektetni
 2. Az elkerülő kötődés akkor lehet adaptív, ha a szülők nem szeretnének megfelelő mennyiségű energiát befektetni a nevelésbe. Ekkor a fokozott exploráció, ami a környezet jobb megismerését és hamarabbi, illetve jobb hatásfokú kiaknázását vonja maga után, hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek a szülők által biztosított relatíve kisebb ráfordítást más forrásokból tudja biztosítani
 3. Az ambivalens kötődés akkor válhat adaptív stratégiává, ha a szülők nem tudnak megfelelően gondoskodni a nevelésről. (Tehát amíg az elkerülő stratégiánál a szülők nem akarnak, itt nem képesek jól gondoskodni) A gyermekek viselkedése kikényszeríti a szülők figyelmét, és azt, hogy utódaikkal foglalkozzanak, így összességében a gyerekek jobb körülményeket biztosítanak maguknak.
 4. A dezorganizált kötődést nem tekinthetjük adaptív stratégiának.

Nagyobb részt nem a gyermeken, hanem a szülőkön múlik, hogy melyik mintázat lesz jellemző.

sm.jpg

Amennyiben megváltozik a szülői viszonyulás, a kötődés mintázata is változhat. Az idő múlásával és a gyermek fejlődésével párhuzamosan a gyermek egyre inkább a magáévá teszi ezen viszonyulási formákat, ami így fokozatosan kikerül a szülő nagyfokú kontrollja alól. A szülők irányítóból referenciaponttá változnak. A gyermek magáévá teszi a kötődési mintát, ami kihat a későbbi társas kapcsolataira is, és időben nagy folytonosságot mutat. Fontos megjegyezni, hogy a kötődési mintázatokra kevésbé hat a gyermek karaktere, mint a szülők gondoskodó viselkedése. Ilyen értelemben a gyermek kötődési mintázata nagyobbrészt a szülő terméke, amit a gyermek a sajátjaként kezel és használ a mindennapokban.     

A kötődés irányában azonban jelentős változás következik be: a szülőre irányultság a serdülőkor beköszöntével átadja helyét a kortársaknak, pontosabban a kortárs szerelmi kapcsolatoknak. Ők lesznek az új kötődési személyek, akiktől gondoskodást várnak el és akiknek gondoskodást szeretnének adni. Az új rendszerben az eddigi kötődési funkciók mellett már a szexualitás is hangsúlyosan megjelenik. Ez a változás a kötődési biztonságot adó személyeknél is megjelenik, egyre vonzóbb lehetőségként jelenik meg számukra, hogy  távolabbi referenciapontként szerepeljenek gyermekeik életében.

op22.jpg

(ideje az elengedésnek)

Összegzés: a kötődés motivációs bázisa a védelem megszerzésére fókuszál és nem függőségként, hanem folyamatos lehetőségként kell elképzelnünk. A kötődési rendszer célja a biztonság élményének átélése; ez a legelső és legfontosabb célja az érzelmi élet szabályozásának. Nagyobb részt nem a gyermeken, hanem a szülőkön múlik, hogy melyik mintázat lesz jellemző. Ezek a modellek viszonylag stabilak maradnak egész életen át és minden kapcsolatunk kialakításában szerepet fog játszani. Ha sikerül megismerni, tudatosabbá válhatunk szülőként, de párként is, erről fog szólni a következő bejegyzésünk.

 

Források:

Fónagy Péter (2003) A kötődés generációs átvitele: egy új elmélet. Thalassa (14) 2-3

Chisholm, J. S. (1996) The evolutionary ecology of attachment organization. Human Nature, 7

Ainsworth, M. S., & Bowlby, J. (1991) An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4)

Fotók:

Female opossum (Didelphis virginiana) carrying young. Frank Lukasseck, Getty Images

Mother gorilla hugs baby. Fredrik Von Erichsen

http://catfactsblog.info

Mit tanítanak nekünk az oposszumok a kötődésről? Tovább
A zokni, ami szakítást okozott

A zokni, ami szakítást okozott

Hogyan válnak elviselhetetlenül bosszantóvá a semmiségek?

zokni.jpg
-Bedobnád a szennyesbe a zoknid?
-Persze!
-Bedobnád a szennyesbe a zoknid? 
-Ja, persze. Mindjárt, egy pillanat.
-Bedobtad?
-Mit? 
-A zoknit. A zoknit! A Zoknit!! A ZOKNIT! A ZOKNIT!!! AZAKURVAZOKNIT! 
-Veled csak ordibálni lehet!!! 
(később, együtt: mégis ki a fenét érdekel az a hülye zokni?)
umanoide-188972-unsplash.jpg
Ha a lábamra lép valaki a buszon, dühös leszek. Ha leköp valaki a buszon, dühösebb. Az ok erőssége meghatározza a dühöm intenzitását. Tudatos szinten (józan ésszel) valóban érthetetlen, egy ledobott zokni miért vált ki annyira intenzív dühöt, amely megmérgezheti az egész kapcsolatot. 
Az érzelmi logika mentén megnézve a helyzet másként néz ki. Az ok (zokni a földön) eltűnik és az érzelmi háttér főszerepbe kerül. A dühöm mögött lévő érzelmek önmagukban tovább táplálják a dühöm. A felszínen érzem, hogy egyre dühösebb leszek és egyre nyilvánvalóbb hogy jogosan, és ezért egyre nő bennem ez az érzés és a tehetetlenség (mégis csak egy zokniról van szó), míg végül csak a düh marad és a tehetetlenség és minden más eltűnik.
És melyek ezek az érzések, amik növelik a dühöt? Sokszor biztonságosabb a düh mögé rejteni az igazán nehéz érzéseket. Sokszor csak a dühöt lehet érzékelni, mert a többi érzés mélyebben van és szeretnek eltakarva lenni, nehezebb hozzájuk férni. Viszont amíg ez nem történik meg, nem lehet felfejteni, hogy mi is történik valójában. A felszín alatti kérdések valahogy így hangzanak: "Miért nem figyelsz rám? Miért nem érted amit mondok?" És a kérdésekhez kapcsolódó érzések: meg nem értettség - elhagyottság, tehetetlenség, magány. Hiszen épp te vagy az, akinek meg kellene érteni engem, akinek kellene, hogy rám figyeljen, aki szeret rám figyelni, aki szeret. Láthatjuk, hogy eléggé eltávolodtunk a zoknitól és ezzel együtt közelebb kerültünk a beszélgetés valódi tartalmához. Erről már tudatosan belátva is van értelme beszélgetni. Hogyan alakult így, hogy a magány ennyire mindennapos lett a kapcsolatban? Mikor érzik, hogy közel vannak egymáshoz vagy hogy megértik amit akarnak mondani? ... 
Szétszálazva egy jellegzetes vitát, többet is megérthettek a kapcsolatotok működését illetően. A vita tárgya lehet változatos, a mélyén szinte mindig ugyanaz van, ugyanaz a párbeszéd zajlik le újra és újra. És újra. Az ember mintaismétlő lény. És minden ismétlés egy újabb próba arra, hogy most máshogy legyen. És szinte sohasem sikerül, ugyanis a szikrázó felszíni érzelem (itt a düh) túlságosan elvonja a figyelmet a mélyebben lévő és alapvetőbb érzésekről.
fennlenn.jpg
Ha rálátásotok nyílik a felszín alatt mélyebben fekvő érzésekre akkor felszínre kerülhet a valódi párbeszéd, és nő az esélye, hogy megértsétek egymást, illetve a következő alkalommal már felismerjétek és sikerrel változtassatok rajta.
A viták tárgyai jellemzően a párkapcsolat alapkérdései mentén épülnek fel (el tudsz olyannak fogadni, amilyen vagyok? fontos vagyok neked? szeretsz? megbízhatok benned?). A tapasztalat az, hogy ezekről a dolgokról nem szoktunk beszélni, általában nem is szokás és a párok legtöbbjének közös nyelve sincs rá (plusz a felszínen egy nagy adag haraggal nehéz is felfedni a érzékenyebb érzéseket). 
Külső segítség nélkül ez nagyon nehéz lehet. Ahogy segítséget kérni is nehéz, de sokszor szükséges ahhoz, hogy az érthetetlen érthetővé váljon és így megváltoztatható legyen. 
Amiért a pároknak különösen fontos a mélyebben lévő érzéseket tudatosítani és erről beszélni, azt az érzelmi logika egy másik jellegzetessége teszi érthetővé:
"Ha nagyon vágyom valamire, de azt nem érhetem el, akkor a tudatos logika szerint vagy más utat kell keresnem, vagy be kell látnom, hogy nem érhetem el és le kell mondanom róla. 
Ha nagyon vágyom valamire, de azt nem érhetem el, akkor a nem tudatos logika eltekint az ok-okozat relációtól de nem valamiféle irracionális önkénnyel oldja meg a helyzetet, hanem önmagát fordítja meg: gyűlölni kezdi azt, amire vágyódik. Egy kudarcra ítélt szerelmi vágyakozásban is nagyon könnyen fordul át a rajongás megvetésbe. Hirtelen nem vonzónak, hanem gyűlöletesnek látjuk vágyunk tárgyát, és úgy tűnik, mintha mindig is így láttuk volna. És meghatározhatatlan az a pont, ahol az érzelem átfordul az ellentétébe. 
Az érzelmek logikája értelmében valami nagyon is átalakulhat saját ellentétévé úgy, hogy közben azonos marad önmagával."¹
A zokni-szinten maradás táplálja a dühöt és az egyre intenzívebbé válhat. Ekkor nő a valószínűsége annak, hogy az addig érzett szeretet az ellentétébe fordul át. Minél tovább folynak a zokni-veszekedések, annál inkább. Érdemes ezt megelőzni, vagy ha már megtörtént de felismerjük, terápiába vinni és ott kibontani, hogy kezelhetővé váljon.  
Külső segítség nélkül ez nagyon nehéz lehet. Ahogy segítséget kérni is nehéz, de sokszor szükséges ahhoz, hogy az érthetetlen érthetővé váljon.
passion.jpg
¹Ullmann Tamás: A tudattalan érzelmek logikája in: Szenvedély, szerelem, narrációk, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014.
A zokni, ami szakítást okozott Tovább
Megérkezni oda, ahonnan menekültél

Megérkezni oda, ahonnan menekültél

parentifikáció és párkapcsolat

X gyermekként függő családban nőtt fel, majd fiatal felnőtté válva teljesen szembefordult a szülői elvárásokkal. Amilyen erősnek érezte a kötődését a családjához, annyira intenzíven igyekezett távol kerülni tőlük. Végül X teljesen megszakította a kapcsolatot velük. Így több energiája maradt az önálló élet és a saját család kialakítására. Ez sikerült és párkapcsolata is lett.

Telt az idő és furcsa dolgot vett észre. Bár a kapcsolatot megszakította a családdal, most a párjával éppen úgy érzi magát, mintha otthon lenne. „Már megint ezt csinálod! Mindig csak ezt csinálod!” Ugyanazok a körök, veszekedések, minták, hangulat és a vágy, hogy megszabaduljon ettől, hiszen nem véletlenül hagyta maga mögött a családot.
Szakítás. Új kapcsolat, árad a flow, minden más. Telik az idő. Gyanússá válik, hogy megint kezdi „otthon érezni magát”. „Úgy viselkedsz, mint anyám!” Ugyanazok a körök, veszekedések, minták, hangulat és a vágy, hogy megszabaduljon ettől, hiszen nem véletlenül hagyta maga mögött a családot.
Szakítás. Új kapcsolat. Idő. Otthonossá válik. Mindig ugyanaz. Menekülés. Újra.
Szakítás. Tehetetlenség. Újra. Az ő hibája. Újra. Mi ez az egész?

A válasz: parentifikáció és mintaismétlés. Kissé bővebben: a parentifikált vagy szülősített gyerek, a kapcsolatért a korának megfelelőnél nagyobb felelősséget vállal. Jellemzően akkor, ha a szülők egyike vagy mindkettőjük nem megfelelő módon látja el a feladatát. Ez alkalmazkodás, válasz egy új kihívásra (ha anya beteg, a gyerek megtanul teát főzni, vagy teregetni). Ekkor hasznos lehet a gyermek számára, ismerkedik a felelősséggel, új képességeket gyakorol és tanul meg. A szülősítés lehet azonban romboló is, a legsúlyosabb esetben a gyermek gyermekkor nélkül marad. Akkortól destruktív, amikortól kimeríti a gyermek erőforrásait és tartalékait. Amikor mindig ő megy boltba, ő főz a kicsiknek, ő mos, ő tanul, ő kér kölcsön apának, ő hoz bort anyának, ő mondja, hogy a szülők ne veszekedjenek, neki panaszkodik anya, ő áll apa elé, amikor ideges, vele pedig valójában senki nem foglalkozik. 

alone-black-and-white-blur-568024.jpg

Ez a viselkedési mód, ez a működés nem csak a gyerekkorra lesz jellemző, tovább fog élni felnőtt korban is. Mások igénye kontrasztos marad, a saját igények láthatatlanok vagy bűnösek lesznek. Neki erősnek kell lennie, mert mindenki gyenge körülötte és ez szenvedést okoz. Aki erős, megoldja mások életét. Aki gyenge, az magára figyel és ezzel párhuzamosan tehetetlenné válik; keresi azt, aki annyira erős, hogy képes saját magát semmibe venni. 

A parentifikált gyerekek szülővé válva tudattalanul, de hajlamosak megismételni, ami velük történt és az ő gyerekeik nagyobb eséllyel lesznek szülősítve. Hosszabb távon a parentifikált élet hajlamosít a szorongásra, a függőségre, a szomatizációra, a mérgező kapcsolatok kialakítására, az elmagányosodásra (illetve ezek kombinációira), és komoly szenvedéssel társul.

A szülősítés az egyik leggyakrabban megfigyelhető jelenség a függő családban. Akkor fejlődik ki, amikor a gondviselő nem képes ellátni a szülői feladatait és ez a gyerekekre hárul. Nekik kell gondot viselniük magukra, jellemzően a nagyobb testvérre hárul ez a feladat és nem csak magát, a kisebb testvéreit is ő gondozza. Sőt, a szülő helyett átvett felelősséggel a szülők gondozója is ő lesz, ez pedig a gyerekek által felvett szerepekben is megnyilvánul. 

A parentifikáció a család minden fejlődési szakaszára hatással van. Kisgyermekkortól a felnőtt létig. A fiatal felnőttek egyre inkább függetlenek lesznek, majd kirepülnek. Ezt a folyamatot némely szülő veszélyforrásként érzékeli, az addig kialakított családi egyensúly felborulásaként. A leválás során a gyermek egyre kevésbé tart igényt a gondoskodásra és ezzel párhuzamosan egyre inkább az önmegvalósítás és a függetlenség felé halad. Ez a folyamat megakadhat. Ha a gyermeket elárasztja a bűntudat, ami abból a hiedelemből fakad, hogy nélküle az egész család működésképtelenné válna (ezért magával nem szabad foglalkoznia, csak – ahogy eddig is – másokkal).

exit.jpg

Ha a szülői ház elhagyása erős bűntudat-érzéssel társul, az nehezíti a párkapcsolati elköteleződést (elárulom a szüleim, ha szeretem a párom). Bizonyos esetekben a parentifikált gyermek fiatal felnőtté válva teljesen szembefordul a szülői elvárásokkal. Minél erősebbnek érezte a kötődését a családjához, annál intenzívebben fogja elkerülni azt. Szélsőséges esetben teljesen megszakad a kapcsolat. Így több energia marad az önálló élet és a saját család kialakítására. Ez sikerül is, és idővel nagyon hasonlóvá válik a születési családhoz, ahol felnőtt és amitől menekülni igyekezett. Hogyan alakult így? Miért alakított ki egy olyan környezetet, ami elől menekülni akart? Épp azért, mert menekülni akart előle. Viszont a családi kapcsolatokat érzelmi szinten soha nem lehet megszakítani. A menekülés valójában a status quo fenntartása, a menekülés ára pedig az, hogy tudattalanul újjáépíti azt, amit nem tudott megváltoztatni.

Néha a párkapcsolati gondoknak a szülősítés adhat hátteret és olyan magyarázatot, ami segítheti a változást. A parentifikáció erősen hat az egyénre, de csak az egyéni nézőpontból nem lehet megérteni, ugyanis generációkon átívelően létezik. Így, teljes egészében érdemes ránézni és megismerni, mert ezáltal kaphat értelmet a működése és ez szükséges a megváltoztatásához. 

forrás: Brochet, Lewandowska-Walter, Rostowska: Performing developmental tasks in emerging adults with childhood parentification - insights from literature (2018). Current Issues in Personality Psychology 6(3), 242-251
Megérkezni oda, ahonnan menekültél Tovább
Nem vagyunk hülyék, de mégis úgy viselkedünk

Nem vagyunk hülyék, de mégis úgy viselkedünk

párkapcsolati forgatókönyvek

Este hazaérünk. Hülye főnök. De utálom ezt a függönyt! Túl sötétkék, persze anyáddal vetted, ő még ilyen sötét. Azt szereti. Miért nincs egyetlen önálló gondolatod? Már kinn is alszol? Soha nem vagyunk együtt.
Este hazaérünk. Hülye BKV. Már megint veszekedni akar. Anyával vettem de én akartam. Neked semmi sem jó. Veled csak veszekedni lehet. Inkább alszok a nappaliba, ott nyugi van. 
Este hazaérünk. Hülye hőség. Hogyan teregettél ki? Büdös a ruha. Kifogják röhögni a gyereket! Miért nem tudod normálisan csinálni? Már kinn is alszol? Soha nem vagyunk együtt.
Este hazaérünk. Hülye világ. Már megint veszekedni akarsz. Mindig így teregetek. Veled nem lehet normálisan beszélni. Veled csak veszekedni lehet. Inkább alszok a nappaliba, ott nyugi van.
Este hazaérünk...
Este hazaérünk...
Mindig ugyanaz, már megint ugyanaz. Egy rossz film van műsoron ötszátnegyvenedszerre, pause gomb nincs, és reklámszünet sem. Kénytelen-kelletlen végignézned, ahogy az egész film lepereg. Mi lehet e mögött?  

 

script.jpg

Az ajándékba kapott forgatókönyv

Az ember mintaismétlő lény. Az ismétlés kiszámíthatóságot ad, az pedig elengedhetetlen az alapvető biztonságérzet kialakulásához. A mintáinkat nagyobbrészt kapjuk. Főként a családtól és mint a nyelvet, magától értetődően megtanuljuk és később tudatos odafigyelés nélkül képesek vagyunk használni. Látszólagos paradoxon, de ismétlés nélkül nem lenne változás sem, mert csak valamihez képest tudunk változtatni. Károssá akkor lesz, amikor az ismétlés túlságosan merevvé válik, és tilos lesz eltérni tőle. A változtatáshoz rugalmasság szükséges, amihez biztonság kell.

Az alapvető mintáinkat a családban és a családtól tanuljuk meg. E mintákhoz valamilyen körülmények szükségesek, amelyekhez kapcsolódik egy cselekvés és egy szinte biztosnak nevezhető kimenetel. Fontos hogy ezek elvárások mentén alapulnak, minden szereplő ismeri a megfelelő körülményeket, a cselekmény egészét és a végkifejletet is. Ezen mintákat érdemes családi forgatókönyvekként (szkript) elképzelnünk. A szerepek le vannak osztva és a rendező megköveteli, hogy mindenki tartsa magát a megírt szkripthez.

A családi forgatókönyv generációk közötti. A fiatalabb generáció ezekből tanulja meg hogy kell viselkedni (az ügynöke csak ezt az egyet adta oda neki tanulmányozásra). Amikor párkapcsolatot kezdünk, ezeket a szkripteket visszük magunkkal és ennek két kimenetele lehet. Vagy megismétlődik (Mulder ügynök szotyizása például az apjától eltanult replikatív skript). Vagy valamilyen mértékben megváltozik: fiatal szülőként sorjáznak azok a dolgok, amikkel kapcsolatban elhatároztad, hogy semmiképp nem úgy fogod csinálni a saját gyerekeiddel. Majd némi idő elteltével rémülten megállapítod, hogy pont azokkal a szavakkal, viselkedéssel fordulsz a gyerekeid felé (korrektív szkript). 

A forgatókönyvek olykor túlzottan merevvé válnak. A mintaismétlés merevsége és látszólagos megváltoztathatatlansága adja a ismerős biztonságot, ami ugyanakkor rossz és gyakran teljesen érthetetlen érzés (lásd a fenti példát). A változáshoz a megértés lehet az első lépés, amely által a rejtélyből ismeret, a ködből megfogható, megvizsgálható tárgy lesz.

Gumimacik és a Nyolcadik utas

A párkapcsolati szkriptek a családi forgatókönyvek alfejezetei. A párkapcsolat két ember találkozása, akik két különböző forgatókönyvvel a zsebükben egybe szeretnék azokat írni. Elsőre ritkán sikerül olyan szkriptet alkotni, ami megfelel mindkettejüknek, koherens, elfogadható, közös történetbe ágyazható. Néha olyan érzésük van, mintha a feladat a Gumimacik és a Nyolcadik utas a halál forgatókönyveinek összefésülése lenne egy koherens történetté. Azzal a kiegészítéssel, hogy nem szabad hibázni, mert az végzetes. Azonnal kell mennie és tökéletesen.

difi.jpg

A végeláthatatlan veszekedések is forgatókönyvek szerint épülnek fel. Lehet veszekedni a függöny színéről, a helyes teregetés mikéntjéről, a vizes törülköző elhelyezéséről, a gyerek uzsonnájáról, a napszakok normális megkülönböztetéséről, a tekintetek irányáról. A viták késhegyig élezettek, mindegyik veszekedés ugyanolyan (azaz ugyanazon forgatókönyv szerint zajlik, néha átírják a szereplők nevét pl. Mr. Függönyről Ms. Zoknira). A cselekmény lejátszása után marad a tehetetlenség és a magányosság érzése. Terápián gyakran halljuk az ilyen veszekedések után: „Egyáltalán nem vagyunk hülyék, de mégis úgy viselkedünk. Ki a fenét érdekel a rohadt teregetés?!” Ez a megélés pedig magyarázatot követel magának. Miért viselkedünk úgy, ahogyan nem akarunk? A leggyakoribb magyarázat: te vagy a hibás. Te miattad kell veszekednem. A válasz pedig: te vagy a hibás, mert veled csak veszekedni lehet. Így a mintaismétlés rejtélye megoldódott, ő a hülye, probléma megoldva, neki meg kell változnia és akkor minden jó lesz.

Ez a magyarázat, bár belülről nézve hitelesnek tűnhet, nem segíti a párkapcsolat működését. A kapcsolat szempontjából előrevivő magyarázat a forgatókönyvek megismerésén keresztül zajlik. Bár a családi szkript elnevezést kevesen ismerik, az ezt megalapozó jelenségek legtöbbünk számára nagyon is ismerősek. És ezek mintázatait a párkapcsolati forgatókönyveinkből olvassuk ki és fogjuk eljátszani.

Olyan vagy, mint az apám!

fater.jpg

Társat keresve tudattalanul is olyan partnert választunk, akivel el tudjuk képzelni a közös forgatókönyvünket. Sokszor korrektív módon: olyat választok, aki a legkevésbé sem hasonlít anyához/apához (általában az ellenkező nemű szülőhöz), így próbálok más úton járni. Ennek a másik oldala, hogy a választott partner sokszor azzal küszködik, hogy leváljon a saját szüleiről, nehogy olyanná váljon, mint az azonos nemű szülője. Ennek e homlokzatnak a megtartása (én nem olyan vagyok, mint anya) nagy energiát igényel és a hosszabb távon működő kapcsolatban nem is lehetséges (a homlokzat a nehéz időszakokban hajlamosabb leomlani és minden kapcsolatban lesz nehéz időszak). Tehát amikor ez a homlokzat kezd repedezni és leomlani, akkor jön a felismerés: úgy viselkedek, mint apa és anyával élek együtt! És ez az a dolog, amit leginkább el akartam kerülni.

„Az ismétlés elkerülhetetlen. Nem tudunk nélküle élni; bizonyos értelemben az ismétléseink tesznek minket azzá, akik vagyunk. Ugyanakkor a fejlődésünk megköveteli, hogy ne ismételjünk meg mindent pontosan úgy, ahogy tapasztaltuk. Az ember változik és marad ugyanaz. Freud az önsorsrontó viselkedések folyamatos ismétlését kényszernek látta, mivel >>ha egy dolgot nem ismerünk meg, akkor elkerülhetetlenül megismételjük; és végül olyanná válik, mint egy visszajáró kísértet aki nem nyugodhat addig, amíg a rejtély meg nem lesz oldva és ezzel a varázsereje el nem tűnik.<<"¹

Minden egyes mintaismétlés alkalmával próbát teszünk annak megváltoztatására, és a minták megismerése segíthet abban, hogy a próba eredménnyel is járjon. A terápiában általában a szenvedés hozza az embereket. Később a megismeréssel enyhül a rejtély szorítása és megnyílik a lehetőség arra, hogy kitalálják hogyan szeretnék mindkettejük számára vállalhatóan átírni a forgatókönyveiket (ugyanis nem csak szereplők, de írók is) ezek után nem marad más feladat, mint kipróbálni az újjáírt szerepeket.  

forrás:

¹John Byng-Hall:  Family Scripts: A Concept which can Bridge Child Psychotherapy and Family Therapy Thinking. J. Child Psychotherapy, 1986, Vol. 12 No. 1. 

John Byng-Hall: Munkám családi szkriptekkel. 2006 Animula Kiadó 

Nem vagyunk hülyék, de mégis úgy viselkedünk Tovább